Propunere legislativă de modificare a legii biletelor de valoare

Propunere legislativă de modificare a legii biletelor de valoare

28.06.2019
  PARLAMENTUL ROMANIEI

  SENATUL    CAMERA DEPUTATILOR
     L E G E

  pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

  Parlamentul României adoptă prezenta lege

  Articol unic.- La articolul 24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(6) Voucherele de vacanţă pot fî utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dar şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale şi tematice ale copiilor titularului, dacă se regăsesc într—un pachet turistic.”

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE    CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI
  Ion-Marcel Ciolacu        Călin Popescu Tăriceanu
 

Forma actuală: (6) Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Forma propusă: (6) Voucherele de vacanţă pot fî utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dar şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale şi tematice ale copiilor titularului, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Comentariu:

  Nu avem nimic împotriva folosirii tichetelor de vacanta de către membrii familiilor titularilor, dar forma propusă creează ambiguități:

1. Nu este foarte clar dacă expresia / restricția "dacă se regăsesc într-un pachet turistic" se referă la ambii membri ai enumerației, respectiv:
  - pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment
precum și la
  - pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale şi tematice ale copiilor titularului
sau doar la:
  - pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale şi tematice ale copiilor titularului.
Observații:
a. Semnalăm faptul că a doua variantă ar creea posibilitatea ca, în realitate, să fie decontate cheltuieli ce nu au legătură cu turismul spre exemplu orice tip de transport.
b. taberele școlare sunt implicit și pachete de servicii turistice. Prin introducerea expresiei "pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale şi tematice ale copiilor titularului, dacă se regăsesc într-un pachet turistic" se sugerează că tabăra nu ar fi întotdeauna un pachet de servicii turistice, ceea ce ar presupune necesitatea îndeplinirii de condiții suplimentare care să transforme tabăra în pachet de servicii turistice.

2. De asemenea nu este foarte clar ce trebuie să se înțeleagă prin expresia "taberele şcolare, naţionale şi tematice".
Adică
tabăra trebuie să fie concomitent școlară și națională și tematică?
sau
tabăra trebuie să fie școlară sau națională sau tematică?

3. Probabil că ar trebui spus "copiilor titularului aflați în întreținere".

4. Ar trebui stabilite norme metodologice prin care să se poată demonstra legătura între copil și titularul tichetelor de vacanta.

Județele din România unde se pot folosi
tichetele de vacanta.